M-LIGHT

Uređaj je sertifikovan 2011 i sada posedujemo “CE“ za EMC i LVD direktive Evropskog parlamenta. Na osnovu baze podataka u Briselu –jedini smo u Evropi konstruisali i sertifikovali ovakav tip uređaja.

 

M-Light smo konstruisali i prozveli u saradnji sa domaćim partenerskim firmama, trenutno u našoj zemlji i inostranstvu radi ukupno 700 komada energetskih modula snage 10.000VA, sa ukupnom instalisanom snagom 6 MW!

 

Uređaj je namenjen za uštedu električne energije u sektorima javnog osvetljenja, za sve tipove sijalica, procenat uštede koju ostvaruje  do 40%.

 

Pored navedene uštede energije, uređaj utiče i na produženje životnog veka sijalica.

 

Sistem je u potpunosti automatizovan, poseduje sat realnog vremena i realni kalendar, te veći broj programa za zadavanje vrednosti napona, u kasnim večernjim satima kada je protok saobraćaja umanjen, uređaj vrši nivelaciju napona i smanjenje potrošnje pritom se ne umanjuje bezbednost učesnika u saobraćaju.

 

Na zahtev korisnika postoje opcije dodatka hardwera za daljinski nadzor i upravljanje svim uređajima koji se nalaze na teritoriji jednog grada sa realnom mapom, uz napredne softvere koji omogućavaju praćenje putem računara iz dispečerskog centra.

 

Ciljne grupe su: Javno osvetljenje, trgovački centri, veliki parking prostori.

Osnova sistema su energetski moduli u kojima su implementirana vrhunska tehnološka rešenja na bazi IGBT poluprovodnika, hardwer izrađen u SMD tehnologiji.

 

Sistem se može izraditi u varijantama sa jednom fazom, dve faze  i tri faze. Minimalna snaga je 10.000VA do maksimalnih 50.000VA.

 

Nivelacija napona se vrši veoma precizno i u rezoluciji 1V~ , stabilnost zadatog izlaznog napona je na nivou +/- 0,2%, bez obzira na vrednost ulaznog mrežnog napona. Opseg regulacije izlaznog napona je od 170V~ do 230V~.

 

U okviru uređaja se nalazi upravljački modul –PLC sa alfa numeričkim displejom na kojem možemo izvršti pregled i podešavanje raznih parametara.

Merenja:

                - realni sat i realni kalendar.

                - vrednost ulaznog mrežnog napona po fazama.

                - vrednost zadatog izlaznog napona.

                - vrednost izlazne struje potrošača po fazama.

                - vrednost amijentalne temperature.

                - vrednost temperatura energetskih modula.

                - tekući program (ukupno četiri programa).

 

By-pass:

               - ručni- mogućnost prebacivanja uređaja u režim by-pass-a putem tastera.

               - automatski-ukoliko dođe do neispravnosti nekog modula, vrši se transfer na 

                  mrežni napon i pritom je vreme transfera 0 mS!

 

Zaštite od:

               - preopterećenja.

               - pregrevanja.

               - kratkog spoja na izlazu.

               - previsokog napona na ulazu i izlazu uređaja.

               - preniskog napona na ulazu uređaja.

 

Memorisanje alarma (Event log):

               - preopterećenje 1 faze

               - preopterećenje 2 faze

               - preopterećenje 3 faze

               - pregrevanje 1 faze

               - pregrevanje 2 faze

               - pregrevanje 3 faze

 

Važno je napomenuti da se pored situacije gore navedenih alarma memoriše i vreme i datum kada se desio alarm!

 

Podešavanja:

             - realno vreme i kalendar

             - vrednost napona u prvoj vremenskoj zoni (15h –22h)

             - vrednost napona u drugoj vremenskoj zoni (22h-24h)

             - vrednost napona u trećoj vremenskoj zoni (24h-5h)

             - vrednost napona u četvrtoj vremenskoj zoni (5h-15h)

             - opciono ručno zadavanje putem tastera vrednosti izlaznog napona.

             - komanda za by-pass –putem tastera.

 

    Kada se izvrše sva podešavanja nakon istalacije uređaja sve ostaje trajno memorisano, i nakon toga radi potpuno automatizovano BEZ potrebe za ljudskim nadzorom i upravljanjem. Jedino što su naši klijenti uočili na kraju meseca su računi-koji su sada manji i do 40%!

KONTAKT INFORMACIJE

Za sva pitanja stojimo Vam na raspolaganju!!!

office@mmelektrolab.com
Adresa:  Džona Kenedija 11,
               Beograd-Kaluđerica
                Srbija
              
Telefon:  +381 11 3413 442
E-mail:  office@mmelektrolab.com
© M.M. elektrolab 2020  All Rights Reserved.