BATERIJSKI TESTERI

OPŠTE KARAKTERISTIKE

 

     Uređaj je namenjen za testiranje kapaciteta baterija.

 

Mogućnost testiranja svih vrsta baterija.

 

Lako rukovanje-povezuje se putem dva provodnika na bateriju – pritom se uređaj  napaja iz same baterije koju testira, lako se prenosi do raznih lokacija.

 

Na prednjem panelu je veliki alfa numerički displej sa pozadinskim osvetljenjem i svi prikazi i natpisi su na Srpskom jeziku, opciono Engleski.

 

Svi parametri koji se jednom podese ali i poslednji rezultat procesa testiranja se trajno memoriše i kada se uređaj isključi i razveže sa baterije na neograničen period.

 

Mogućnost prekida procesa testiranja i ponovnog nastavka po starim rezultatima.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Ulaz DC:        min 20VDC - max 275 VDC
Dimenzije:     720 x 270 x 720 mm (VxŠxD)
Težina:          max 38 kg

Tasterima na prednjem panelu se podešava:

     - nivo napona do kojeg se baterija prazni

     - vrednost struje kojom praznimo bateriju.

     - reset starih rezultata testiranja

     - start-stop procesa

     - uključenje-isključenje

 

Princip rada:

     - kada startujemo proces pražnjenja –uređaj aktivira ventilatore i počinje atomatsko podešavanje i održavanje struje koju smo zadali.

     - održavanje struje je veoma precizno i ona ima istu vrednost tokom celog  procesa.

     - kada se baterija otprazni do nivoa napona koji smo zadali-uređaj blokira struju pražnjenja i na displeju se pojavi natpis ,,KRAJ PROCESA, i čuje se  

       zvučna signalizacija.

 

Merenja:

     - ukupno vreme pražnjenja baterije u rezoluciji sekundi, minuti, sati.

     - ukupno amper-sate u rezoluciji 0,1Ah

     - napon baterije.

     - struja pražnjenja baterije

 

Zaštite od:

     - obrnutog polariteta baterija

     - pregrevanja

 

Uređaji se na zahtev korisnika mogu napraviti u raznim varijantama:

     - struje za sve opcije do maksimalnih 100A (podesiva od 1A do 100A)

     - naponske opcije:24V dc / 48V dc  / 110V dc / 220V dc

 

 

Specijalne varijante uređaja koji mogu da rade na primer:

 

     Varijanta 1:  110V dc nominalno ,struja 100A max ,-isti uređaj može da radi i na 48V sa strujom od 100A i da radi na 24V sa strujom do 50A.

     Varijanta 2:  220 dc nominlano, struja 100A max –isti uređaj može da radi i na 110V ali sa strujom od 50A max i može da radi na opsegu 48V ali je  struja 25A max

KONTAKT INFORMACIJE

Za sva pitanja stojimo Vam na raspolaganju!!!

office@mmelektrolab.com
Adresa:  Džona Kenedija 11,
               Beograd-Kaluđerica
                Srbija
              
Telefon:  +381 11 3413 442
E-mail:  office@mmelektrolab.com
© M.M. elektrolab 2020  All Rights Reserved.