PUNJAČI-ISPRAVLJAČI VELIKE SNAGE

OPŠTE KARAKTERISTIKE

 

     Uređaj je namenjen za napajanje raznovrsne opreme jednosmernim naponom u postrojenjima vodovoda, trafo-stanica itd.

 

Uređaj istovremno puni baterije po IUU karakteristici i napaja potrošače.

 

Na prednjem panelu se nalazi veliki alfa-numerički displej sa pozadinskim osvetljenjem na kojem se prikazuju razni parametri i natpisi na Srpskom jeziku.

 

Na displeju se prikazuju vrednosti mrežnog napona (jedne ili sve tri faze), napon baterije, struja punjenja baterije, struja potrošača, režim punjenja, status ispravljača.

 

Dok je mrežni napon prisutan i u dozvoljenim granicama uređaj puni baterije i napaja potrošače-kada nestane jedna ili sve tri faze mrežnog napona ili je jedna van dozvoljenih granica –potrošači nastavljaju da se napajaju iz baterija i pritom ne postoji pauza u napajanju, na displeju se pojavljuje natpis "POGON NA BATERIJAMA" i javlja se zvučna signalizacija na svakih 30 sec. Kada se baterija potroši do dozvoljenog nivoa isključuje se izlaz prema potrošačima – da bi se sprečilo oštećenje baterija.

 

 Uređaj poseduje zaštite od:

     - pregrevanja transformatora.

     - od pregrevanja energetike.

     - od prevelike struje potrošača ili prevelike struje punjenja.

     - zaštita od prepunjavanja.

     - od obrnutog polariteta baterije-prilikom povezivanja.

     - od predubokog pražnjenja baterija.

 

Uređaj se pravi u raznim varijantama  na zahtev korisnika:

     - za napone (nominlano): 24V / 48V / 110V / 220V

     - monofazni ili trofazni

     - struje za maksimalno 100A

     - sve vrste baterija i razni kapaciteti

 

Blok punjača ispravljača ima mogućnost podešavanja sledećih parametara:

      - izbor režima punjenja (Automatski, Dopuna, Punjenje, Duboko)

      - napon dopune (održavanja) u automatskom režimu

      - napon punjenja u automatskom režimu

      - prag struje do kojeg se baterija puni i prelazi u režim dopune (automatski režim-nivo održavanja).

      - prag struje do kojeg se baterija dopunjuje i iz kojeg prelazi u režim punjenja (automatski režim-nivo punjenja).

      - maksimalna struja za punjenje baterija (koja je inače zajednička za sve režime punjenja)

      - podešavanje napona  u režimu DUBOKOG punjenja!

 

Uređaj poseduje daljinsku signalizaciju za više alarma:

     - nestanak mreže.

     - baterija prazna.

     - preopterećenje i pregrevanje.

 

Komunikacija:

     - RS485 ,opciono LAN.

 

Na ulazu za baterije postoji:

     - DC meki soft start koji eliminiše pojavu varnice ili električnog luka

     - zaštitu od obrnutog polariteta-na displeju se pojavljuje natpis i javlja se zvučna signalizacija.

            -dvostruki sistem zaštite od predubokog pražnjenja baterija ili prepunjavanja.

 

Lako rukovanje i povezivanje,jednom podešeni parametri se trajno memorišu

 

Velika stabilnost izlaznog napona koji se održava sa preciznošću od +/- 0,5V!

 

Velika stabilnost i preciznost u održavanju struje punjenja u rezoluciji od +/-0,5A

KONTAKT INFORMACIJE

Za sva pitanja stojimo Vam na raspolaganju!!!

office@mmelektrolab.com
Adresa:  Džona Kenedija 11,
               Beograd-Kaluđerica
                Srbija
              
Telefon:  +381 11 3413 442
E-mail:  office@mmelektrolab.com
© M.M. elektrolab 2020  All Rights Reserved.